ריפוי גלובלי

ריפוי גלובלי – ברבור אדום וקיימות

 

קיימות, בתפישת העולם של ״ברבור אדום״, היא ערך עליון, לפיו נדרש האדם למודעות לכך שעליו לדאוג לכל מה שמאפשר את קיומו.
לכבד אותו, לחיות איתו בשלום ולא לפגוע בו – בין אם זה בני האדם, בעלי החיים, הטבע, הסביבה או החברה.

זהו ערך עליון, שבתפישה הרווחת היום, עדיין מתבטא באופן מצומצם של שמירה על הסביבה, על הטבע.

אך הסביבה של האדם היא הכל. היא גופו, היא הטבע היא טבעו.

קיימות לא יכולה להיות נושא צר שעוסקים בו בהרחבה, ומתמקד במחזור של פלסטיק ובפליטת גזי חממה מחד, כשמאידך, מקדמים שפע, או ליתר דיוק, מייצרים צורך מלאכותי לעוד ועוד – עוד חומר, עוד אינפורמציה, עוד רעש – כל אלו, כשהם לא טבעיים, ולא מדויקים – הם משחיתים, הם מבלבלים ויוצרים ריק ותסכול.

קיימות היא האיזון בין זמנים, בין עולמות, בין נושאים, ובין השילוש האולטימטיבי – צורך, רצון ומימוש.

כל התוצרים ב״ברבור אדום״, מקורם במקורות טבעיים. אנו עובדים בהדדיות עם הטבע, מתעלים כל אנרגיה, מכל סוג, העוצמתית ביותר הקיימת ועומדת לרשותנו.    

אנו לא מתייחסים למה שניתן לנו כאל מובן מאליו, מודעים לערך הרב הקיים בכל פיסת מידע וסוד הנגלים בפנינו, בכל עלה, ובכל טיפה. מודעים לעמל הרב המושקע ״מאחורי הקלעים״, שבזכותו נוצרים חומרי הגלם בהם אנו משתמשים  – העמל של כוחות הטבע, של בעלי החיים, של הזמן ושל הרוח המחברת את הכל יחדיו.   
אנו מודעים ומודים לזכות הניתנה לנו לגלות את הדברים, לגשת אליהם, לפתח מתוכם – ולהשתמש בכל אלה.
ולכן, אנו פועלים ללא השחתה, ללא בזבוז, ובוודאי שללא הזנחה. אנו משתמשים בקיים באופן המייצר מעגל העצמה – הטבע לנו כדי שנתעצם, ואנו לטבע כדי שיתעצם. ועכשיו, מהמקום העוצמתי החדש ועלייה לדרגה גבוהה יותר, הטבע שוב נותן לנו, וכן הלאה.
כך, הפערים מצטמצמים, הרצון משתווה לצורך והמימוש של שניהם מתקרב. והמשאבים לא מתכלים ולא מתדלדלים, אלא להיפך, מתעצמים ומשתבחים.

דילוג לתוכן