תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "ברבור אדום".
אנו מאחלים לכם גלישה מהנה באתר.

האמור להלן מיועד להבהיר את תנאי השימוש באתר.

  1. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. טרם שימוש באתר ובתכנים הקיימים בו, יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן גלישה או כל שימוש אחר באתר מעידים על הסכמה להם. מי שאינו מסכים לתנאים אלו, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.
  2. מנהלת האתר הינה חברת ברבור אדום בע"מ, ח"פ 514744408 ("מנהלת האתר"). מנהלת האתר רשאית בכל עת לבדוק את תנאי השימוש ולעדכן אותם לפי שיקול דעתה והתנאים החדשים יחייבו מעת פרסומם באתר.

קניין רוחני

  1. זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות בתכני האתר, הינן של מנהלת האתר בלבד או של צדדים שלישיים שמנהלת האתר עושה בתכנים שלהם שימוש מורשה כדין. אין לעשות שימוש כלשהו, ובכלל זאת להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של מנהלת האתר בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניין מנהלת האתר בלבד – או במידה שהם של חברות אחרות, הרי שהם קניינם של גורמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
  2. המונח "תכני האתר" או "תכנים" במסמך זה, כולל את כל המידע באתר לרבות מאמרים, פוסטים, סיפורים, כתבות, תגובות, ביקורות, תמונות, קבצי גרפיקה, עיצוב האתר, תוכנה, יישום, סרטים וחומרים נוספים המועלים לאתר בין שהם בעלי אופי מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב ביניהם.
  3. השימוש בתכנים המוצגים באתר הינם למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי, להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר בתכני האתר שלא כחלק משירותי האתר, ללא הסכמה של מנהלת האתר בכתב.

רכישה באתר

  1. משתמש המעוניין לבצע רכישות באתר, יתבקש לאשר כי קרא והבין את תנאי השימוש והוא מסכים להם.
  2. רכישה באתר רשאי לבצע רק בגיר המחזיק באמצעי תשלום בר תוקף (ובלבד שאינו רוכש לצורכי מסחר). בעת ביצוע הזמנה יתבקש המשתמש למסור מידע אישי (כגון: שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו, כתובת הדוא"ל שלו) ופרטי אמצעי התשלום ועליו למסור פרטים מלאים ומדויקים. מנהלת האתר רשאית לדרוש בכל עת פרטים נוספים אודות הרוכש ו/או בעל כרטיס האשראי.
  3. חיוב יבוצע באמצעות כרטיס האשראי במחיר המופיע בסמוך למוצר המוזמן בתוספת הוצאות המשלוח. מנהלת האתר רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

אספקת מוצרים

  1. מנהלת האתר תספק את המוצרים הנרכשים לכתובת בישראל, בהתאם לפרטים שנמסרו על-ידי הרוכש בעת רישומו לאתר או בזמן ביצוע ההזמנה.
  2. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה הכולל את כל פרטי ההזמנה, שהתקבל אצל הרוכש בכתובת הדוא"ל שמסר, ולאחר אישור חברת האשראי של הרוכש, יהווה אישור קליטת ההזמנה אצל מנהלת האתר. המועדים הרלוונטיים לאספקת המוצר המוזמן, ייספרו ממועד זה ויכללו ימי עסקים בלבד (ימים א'-ה' בלבד, לא כולל ימי חגים ומועדים רשמיים, ערבי חג וכד').
  3. המוצרים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל, בהתאם להזמנה. זמן האספקה באמצעות שליחים הינו תוך __ ימי עסקים. זמן האספקה של מוצרים שמסופקים באמצעות דואר ישראל אינם בשליטת מנהלת האתר ולזמן הנקוב לעיל יתווסף זמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.
  4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מנהלת האתר תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
  5. רוכש המעוניין בכך, רשאי לאסוף עצמאית את המוצרים המוזמנים באיסוף עצמי ממנהלת האתר, בתאום מראש.
  6. במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת מנהלת האתר ו/או תקלות מחשב ו/או במקרה של פעולות איבה ו/א ומקרה חירום, רשאית מנהלת האתר לבטל הזמנה.

ביטול עסקה

  1. כל עוד לא נשלח אליו המוצר, רשאי הרוכש לבטל עסקה באמצעות מסירת הודעת ביטול למנהלת האתר בדואר רשום, בדוא"ל או בפקסימליה, בהודעה יפרט הרוכש את שמו, מספר הזהות שלו ואת מספר ההזמנה. הרוכש יהא זכאי לקבל החזר כספי שיינתן תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, בסכום התשלום ששילם הרוכש זולת דמי ביטול הקבועים בדין (דמי הביטול הקבועים כיום הם בשיעור של עד 5% ממחיר העסקה, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם).
  2. בנוסף, עד 14 יום מיום קבלת המוצר, רשאי הרוכש לבטל עסקה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו, עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל כל הפרה אחרת מצד מנהלת האתר, באמצעות מסירת הודעת ביטול למנהלת האתר בדואר רשום, בדוא"ל או בפקסימליה. בהודעה יפרט הרוכש את שמו, מספר הזהות שלו ואת מספר ההזמנה. במידה שהרוכש החזיר את המוצר, יהא זכאי הרוכש לקבל החזר כספי של הסכום ששילם, ללא דמי ביטול, תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול. יובהר כי אין אחריות על מוצר שנפגם בשל הצבתו בתנאים של טמפרטורה גבוהה, רטיבות גבוהה או בתנאים בלתי מתאימים אחרים או נוכח כל שימוש שאיננו לפי הנחיות היצרן. טען רוכש לפגם במוצר, יישלח המוצר לבדיקה אצל מנהלת האתר. נמצא המוצר תקין ו/או שהוחזק בתנאים שאינם תואמים את הנחיות היצרן, לא יהיה זכאי הרוכש להחזר כספי והוא יחויב בעלות המשלוח ועלות הבדיקה.
  3. מנהלת האתר רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע מהרוכש לבצע הזמנות, בין היתר אם הרוכש הפר תנאי מתנאי השימוש, מסר מידע מטעה, עשה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במנהלת האתר ו/או בפעילותה ו/או בפעילות האתר, בכוונתו לסחור במוצרי מנהלת האתר שלא כדין ו/או שלא בהרשאתה.
  4. פרטי ההתקשרות עם הספק, לרבות כתובת, מספר טלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני, שבאמצעותם ניתן למסור לספק הודעת ביטול, מפורטים בדף "צור קשר".

פרטיות

  1. מערכת ההזמנות באתר עומדת בתקן אבטחת המידע PCI-DSS בהתאם לתקני המועצה הבין-לאומית PCI-SSC.
  2. מנהלת האתר רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות הרוכשים ועושה מאמץ רב בכדי לשמור על המידע שנמסר לה על ידי הרוכש ופרטיותו תוך נקיטת אמצעים מהימנים לצורך כך. המידע שהרוכש מסר או ימסור למנהלת האתר לצורך שימוש באתר, נמסר רק על-פי רצונו ובהסכמתו, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן. המידע שמזין הרוכש ניתן למנהלת האתר אך לצורך הענקת השירות. מנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים לשמור על המידע הנשמר על-ידי הרוכש באתר, ואולם אין היא יכולה להבטיח באופן מלא כי האתר יינזק על-ידי גורמים שלישיים כפי שמתרחש לעיתים ברשת האינטרנט אף לאחר נקיטת אמצעים סבירים.
  3. מנהלת האתר רשאית להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם הרוכש, לצורך שיפור והעשרת השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי מנהלת האתר בעצמה. מנהלת האתר תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של הרוכש לצדדים שלישיים אלא אם תהיה מחוייבת לעשות כן על-פי דין.
  4. מנהלת האתר עשויה לפנות למשתמש בהודעות באמצעות שימוש בדואר אלקטרוני, בהתאם לפרטים כפי שמסר בעת רישומו לניוזלטר, אף אם הודעות אלה כוללות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק, ובלבד שהן מתייחסות לשירותים של מנהלת האתר או לשירותים מסוג דומה. במידה שאין המשתמש מעוניין בכך, עליו להודיע זאת למנהל האתר עם קבלת ההודעה הראשונה או בכל עת לאחר מכן כשהפסיק להיות מעוניין בכך.

העדר אחריות

  1. האתר מציע תכנים שונים לשימוש המשתמש אשר ניתנים כפי שהם ("as is"). מנהלת האתר פועלת כמקובל כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה מדויק ועדכני, אך אין היא מתחייבת לנכונות ודיוק המידע. מנהלת האתר או מי מטעמה, לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא לרבות נזקים הנובעים משימוש או הסתמכות על המידע המוצג, תהא עילת התביעה אשר תהא. השימוש במידע הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה או תביעה בקשר עם המידע.
  2. אין לראות במידע המפורסם באתר משום ייעוץ רפואי או המלצה בכל נושא בריאותי או כל נושא אחר. כמו-כן אין האתר מיועד למתן הוראות מפורשות לשימוש נכון בתכשירים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי מנהלת האתר או מי מטעמה. המידע אינו המלצה או התוויה לטיפול רפואי. בכל מקרה של בעיה רפואית יש להיוועץ ברופא המטפל.
  3. כל המוצא כי פרסום כלשהו המוצג באתר הינו פוגעני, מפר זכויות או מפר את האמור בתנאי שימוש אלו, רשאי לדווח על כך למנהלת האתר באמצעות הודעה בטופס שבדף צרו קשר המופיע באתר. במקרה שההודעה לא נענתה במועד המתאים או במקרה דחוף במיוחד, יש לפנות באמצעות הטלפון לפי הפרטים שבדף צרו קשר. מנהלת האתר תבדוק דיווח כאמור, ותפעל בעניין, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין.
  4. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד מנהלת האתר מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו בהתאם לתנאי שימוש אלה. מנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר, למעט חבות מפורשת בהסכם או מכח הוראות הדין שאין להתנות עליהן, לרבות מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
  5. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר ו/או מחירו, לא יחייב הדבר את מנהלת האתר.
  6. תצלום המופיע באתר בהצגת המוצר מיועד להמחשה בלבד. בין היתר, לעיתים יתכנו הבדלים בין הגוונים ו/או העיצובים המופיעים בתצלום לבין הגוון ו/או העיצוב של המוצר בפועל.
  7. באתר יש ויוצגו קישורים (links) לאתרים אחרים לנוחות המשתמש. אם לא צוין אחרת באתר, אין בין מנהלת האתר לבין בעלי האתרים האחרים יחסים משפטיים או מסחריים, אין לה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, ואין היא אחראית לתוכן החומר הנמצא בהם. אם יכלול האתר פרסומות מסחריות ואחרות, הפרסומות הן על אחריות המפרסמים בלבד ואין למנהלת האתר אחריות בשום צורה ואופן לתוכן הפרסום.
  8. אין אחריות על מוצר שנפגם בשל הצבתו בתנאים של טמפרטורה גבוהה, רטיבות גבוהה או בתנאים בלתי מתאימים אחרים או נוכח כל שימוש שאיננו לפי הנחיות היצרן. טען רוכש לפגם במוצר, יישלח המוצר לבדיקה אצל מנהלת האתר. נמצא המוצר תקין ו/או שהוחזק בתנאים שאינם תואמים את הנחיות היצרן, יחויב הרוכש בעלות המשלוח ועלות הבדיקה.

כללי

 1. המשתמש ישא באחריות וישפה את מנהלת האתר ו/או עובדיה בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר ייגרמו בשל כל מעשה או מחדל של המשתמש שנעשו תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או בניגוד לכל דין קיים.
 2. הוראות תנאי שימוש אלה מתווספות לכל הוראות אחרות באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
 3. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר כאחד.
 4. כל הזכויות בנוסח תנאי שימוש אלו שמורות לבוסתנאי, עורכי-דין.
 5. הדין החל על השימוש באתר, על תנאי השימוש ועל כל הקשור באלה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בישראל בעיר תל-אביב.

תאריך עדכון: 7 בנובמבר, 2016

דילוג לתוכן